Marija Rakić - Skoković

Marija Rakić - Skoković


Srbija


Marija Rakić - Skoković je profesionalni programer i tester softvera sa dugogodišnjim iskustvom u IT industriji. Magistrirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, stekavši zvanje: Magistar tehničkih nauka i menadžmenta.

Prethodnih godina bila je asistent u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka, angažovana i u radu na projektima iz oblasti privrednih primena, kao član Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Predmeti na kojima je bila angažovana su: Projektovanje baza podataka, Sistemi baza podataka, Automatizacija procesa poslovanja, Projektovanje informaciono-komunikacionih sistema. Pored rada kao asistent u nastavi, Marija je godinama usavršavala svoja praktična znanja i veštine učestvujući u različitim projektima kao tester softvera, između ostalog se akreditovala i kao tester mobilnih aplikacija. Poslednjih godina, fokusirala se na aktivnosti u domenu kontrole kvaliteta i testiranja softvera, sa velikim brojem projekata iza sebe.

Marija aktivno učestvuje u realizaciji ISTQB® kurseva kao trener u kompaniji Quality House Ltd. Kursevi za koje je akreditovana su naišli na veliko interesovanje IT profesionalaca u Srbiji - ISTQB Foundation Level Course, ISTQB Agile Tester Foundation Course.