Ivana Pezerović

Ivana Pezerović


Srbija


Ivana Pezerović ima zvanje Magistar nauka o bankarskom i finansijskom menadžmentu, a trenutno završava doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu - Doktor nauka industrijskog inženjerstva i menadžmenta.

U svom radnom iskustvu najviše se bavila finansijskom analizom i nekoliko godina je bila preduzetnica. To je doprinelo da izoštri oko za detalje i otkrije neslaganja, što je ključna osobina u testiranju softvera. Iako je Ivana CFO u Quality House Srbija, njeno ranije iskustvo asistenta predavača na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, podstaklo je da se vrati za katedru i dobije zvanje akreditovanog ISTQB® trenera.

Ivana aktivno učestvuje u realizaciji ISTQB® kurseva kao trener u kompaniji Quality House Ltd. Kurs za koji je akreditovana je od velikog interesovanja za IT profesionalce u Srbiji - ISTQB Foundation Level Course.