Jelena Krstić

Jelena Krstić


Srbija


Jelena Krstić je profesionalni tester softvera sa višegodišnjim iskustvom u IT industriji. Diplomirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, stekavši zvanje Master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna.

Jelena se svakodnevno usavršava i prati trendove u savremenim tehnologijama. Ima iskustva u manuelnom i automatskom testiranju web aplikacija.

Jelena aktivno učestvuje u realizaciji ISTQB® kurseva kao trener u kompaniji Quality House Ltd. Kursevi za koji je akreditovana su od velikog značaja za IT profesionalce u Srbiji - ISTQB Foundation Level Course, ISTQB CPRE Foundation Level.