Aleksandar Đurendić

Aleksandar Đurendić


Srbija


Aleksandar Đurendić je profesionalni tester softvera sa dugogodišnjim iskustvom u IT industriji. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, na departmanu za Telekomunikacije, stekavši zvanje: Master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Aleksandar je iskusni inženjer za testiranje performansi softvera sa dokazanom istorijom rada. Učestvovao je u mnogim performans projektima na polju finansija i bankarstva, imao dodir sa raznim tehnologijima (cloud, on-premise), koristeći različite performance alate.

Pored toga što je stručnjak za obezbeđenje kvaliteta softvera, aktivno učestvuje u realizaciji ISTQB® kurseva kao trener u kompaniji Quality House Ltd. Autor je i akreditovani trener kursa od velikog znacaja za IT profesionalce u Srbiji - ISTQB Performance Testing Course.