Acceptance testiranje dolazi kao završni korak na kraju testiranja softvera. Dok su sve prethodne aktivnosti testiranja - Funkcionalno, Performance, Usability i Regresiono testiranje - usmerene na otkrivanje defekata, grešaka i problema, Acceptance testiranje procenjuje spremnost sistema za implementaciju i upotrebu.

Gde se obavlja Acceptance testiranje?

Quality House ima nekoliko radnih strategija za određene ciljeve acceptance testiranja:

  • Testiranje celog sistema;
  • Testiranje delova sistema;
  • Testiranje određenih nefunkcionalnih karakteristika sistema.


U većini slučajeva, acceptance testiranje predstavlja poslednji korak u razvojnom ciklusu pre puštanja proizvoda na tržište, ali praksa pokazuje da postoje izuzeci od ovog pravila.


Quality House se potpuno fokusira na testiranje i budući da ne pružamo usluge razvoja, to nas čini potpuno nezavisnom stranom u procesu testiranja, bez sukoba interesa. Radili smo sa klijentima koji nas kontaktiraju da uđemo u projekat u poslednjoj fazi i izvedemo acceptance testiranje, pod uslovom da interesi obe strane nisu u sukobu. Takođe je moguće uključiti se u proces testiranja na početku i završiti ga acceptance testiranjem.

Quality House je takođe preuzeo zadatke da se uključi kao posrednik u situacijama između dve strane - kompanije koja je uložila u projekat i angažovala programere da pretvore viziju u stvarnost. U tim slučajevima, naša je dužnost da precizno utvrdimo gde sistem nije ispunio zahteve projekta i razjasnimo situaciju, kako bi projekat mogao da se nastavi.

Kada acceptance testiranje nije poslednji korak?

  • Testiranje integracije sistema velikih razmera može doći nakon acceptance testiranja sistema.
  • Komercijalni softverski proizvod (COTS - commercial off-the-shelf) može biti testiran pri prihvatanju kada se instalira ili integriše.
  • Acceptance testiranje upotrebljivosti komponente može se obaviti tokom testiranja komponente.
  • Acceptance testiranje novih funkcionalnih poboljšanja može doći pre testiranja sistema.


Acceptance testiranje ima osnovnu listu objekata za testiranje, koja uključuje poslovne procese na potpuno integrisanom sistemu, operativne procese, korisničke procedure, obrasce i izveštaje.