Quality Courses for Testers by TestersQuality House je jedini akreditovani provajder profesionalnih ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) kurseva za ceo region Severoistočne Evrope, kao i akreditovani provajder Certified Professional Requirements Engineering (CPRE) – Foundation Level kursa.
Pri učešću na kursevima koje organizuje Quality House, dobićete napredno znanje i fleksibilne treninge po svim aspektima profesije softver testera. Mi nudimo javna i usmena predavanja i edukacione kurseve koji pokrivaju sva područja testiranja softvera, sa posebnom pažnjom da pruženi trening bude usko povezan sa trenutnim zahtevima tržišta, jednako kao i sa prepoznatim industrijskim sistemom i procedurama poslovanja vaše kompanije.

Svi predavači zaposleni od strane Quality House rade kao profesionalni testeri i kao takvi prenose svoja lična iskustva na predavanjima. Kursevi obuhvataju realne studije slučaja ( case studies) tako da ste sigurni da radite i idete prema rešenju pravog problema, koristeći relevantne tehnike i vežbe kroz sam kurs.

Učesnici kursa dobijaju temeljnu procenu napretka na kraju svakog treninga, tako da u svakom detalju možete ispratiti poboljšanje učinkovitosti. Mi obezbeđujemo pozitivne povratne informacije i podučavamo vas u pravcu rasta i razvoja vaše karijere.

Pored svih navedenih javnih kurseva koje održavamo, nudimo mogućnost organizovanja fleksibilnih on-site kurseva, potpuno prilagođenih potrebama i planovima vaše kompanije. Svi kursevi mogu biti održani ekskluzivno samo za vaše zaposlene, kako u objektima vaše kompanije, tako i na najbližoj off-site lokaciji.
18
650+
6500+
80%