Cybersecurity predstavlja izuzetno važan aspekt za svaku organizaciju.

Rizici povezani sa ranjivostima sistema su značajni, budući da se informacije mogu iskorištavati, sistemi mogu biti narušeni, a brendovi oštećeni. Sa stalnim vestima o bezbednosnim prekršajima, postaje jasno da je potrebna dodatna pažnja prilikom testiranja kako bi se osiguralo da su bezbednosne odbrane na mestu i da funkcionišu kako se očekuje.
Identifikacija bezbednosnih ranjivosti je izuzetno važan korak u procesu testiranja. Ovo omogućava otkrivanje slabih tačaka u sistemu koje bi mogle predstavljati bezbednosne rupe. Efikasan proaktivan pristup za upravljanje bezbednošću vaše kompanije može biti testiranje penetracije. Na ovaj način se identifikuju i rešavaju slabosti u arhitekturi pre nego što hakeri mogu da ih pronađu i iskoriste, čime se sprečavaju potencijalni gubici za poslovanje i osigurava neprekidna dostupnost usluga. Ovaj korak je od suštinskog značaja za zaštitu vaših važnih podataka od potencijalnih napadača.

Penetration testiranje ce biti poučno iskustvo internog tima za bezbednost organizacije:

  • Koliko vremena im je potrebno da identifikuju napade i preduzmu odgovarajuće korake?
  • Da li shvataju da je došlo do prekida?
  • Ako da, šta preduzimaju? I kada to urade, da li su mere koje preduzimaju dovoljne?

Quality House može vam pomoći da pronađete bezbednosne rizike putem sledećih usluga testiranja penetracije i procene:

  • Izvođenje procene rizika.
  • Praćenje i prikupljanje informacija.
  • Razvijanje strategija protiv štetnih korisničkih unosa.
  • Sprovođenje testiranja prema OWASP Top 10 smernicama.
  • Sprovođenje kako ručnih tako i automatizovanih testova kako biste otkrili najčešće ranjivosti.

Proces rada

Faza dogovora
U ovoj fazi, obe strane pregovaraju i potpisuju Master Services Agreement (okvirni sporazum bez finansijskih dogovora) i Non-Disclosure Agreement (ugovor o neotkrivanju informacija). Kada se usaglase u vezi svih detalja oko partnerstva, Quality House izdaje Radni nalog sa informacijama o dodeljenim konsultantima, datumu početka projekta, trajanju i drugim relevantnim informacijama radi transparentnosti.

Planiranje
Stručnjaci iz Quality House blisko sarađuju sa klijentom kako bi jasno definisali i dokumentovali ciljeve procene, obim i pravila angažovanja.
Prikupljanje informacija
U ovoj fazi, Quality House prikuplja što više informacija o cilju koji je definisan u fazi planiranja, kao što su kritične bezbednosne oblasti, bezbednosni mehanizmi, funkcionalne specifikacije, upotrebni slučajevi itd. Ovaj korak ima veliki značaj za naredne faze testiranja i pomaže u pripremi plana testiranja i identifikaciji mogućih obrazaca napada.

Pronalaženje ranjivosti
Stručnjaci iz Quality House simuliraju napade kako bi otkrili ranjivosti koristeći ručne i automatizovane tehnike (na primer korišćenjem Fuzzera za proveru Traversala direktorijuma).

Izveštavanje
Na ovom poslednjem koraku pružamo detaljan izveštaj sa dokazima o konceptu, svim otkrivenim ranjivostima, dubinskom analizom trenutnog nivoa bezbednosti aplikacije i dajemo preporuke za unapređenje.