• Functional Testing

  Rastuća tehnološka kompleksnost i promenljive potrebe korisnika postavljaju sve veće zahteve pred današnja softverska rešenja. Softver i platforme moraju obezbediti integraciju više funkcionalnosti i obavljati složenije zadatke bez grešaka. Ova zahtevna kombinacija performansi i sistemskih integracija stvara plodno tlo za pojavu grešaka, što može negativno uticati na korisničko iskustvo i narušiti ugled kompanija. Kako bi se izbegli problemi i osigurala besprekorna funkcionalnost, ključno je uložiti napore u detaljno testiranje i proaktivno rešavanje potencijalnih problema.

  Opširnije


 • Test Automation

  U poslovnom svetu, vreme je dragoceno, a nikada više nego na tržištu softvera gde se stotine kompanija, kako velikih tako i startapa, nadmeću za pažnju krajnjih korisnika. Kada postoji tako mali prozor za uspeh, ne možete sebi dozvoliti da budete drugi. Kako biste skratili period testiranja na značajno kraći vremenski period, oslanjate se na Test Automatizaciju - tehnike koje umanjuju potrebu za ručnim radom, štede vreme i resurse, a donose značajne rezultate. Automatizacija testiranja omogućava efikasno i brzo proveravanje funkcionalnosti softvera, identifikaciju problema i povećanje kvaliteta proizvoda, čime se stvara konkurentska prednost u ubrzanom tempu tržišta.

  Opširnije


 • Security Testing

  Otkrivanje sigurnosnih ranjivosti predstavlja izuzetno značajan korak u procesu testiranja softvera. To omogućava identifikaciju potencijalnih propusta u sistemu, koje napadači mogu iskoristiti. Jedan od efikasnih proaktivnih pristupa upravljanju bezbednošću kompanije jeste sprovođenje penetracionog testiranja. Ovaj korak je od suštinske važnosti kako biste zaštitili vaše ključne podatke od potencijalnih napada i osigurali visok nivo bezbednosti.

  Opširnije


 • Regression & Retesting

  Retestiranje i regresiono testiranje predstavljaju dodatne faze u procesu testiranja softvera koje se koriste za proveru uspešnosti test scenarija i otkrivanje eventualnih novih grešaka. Ovo možemo uporediti s peglanjem preostalih nabora u kodu. To je ključni korak duplog provere kako bi se osiguralo da softver ispunjava svoje sopstvene zahteve. Retestiranje fokusira se na proveru da li su defekti koji su ranije identifikovani u kodu uspešno ispravljeni, dok regresiono testiranje osigurava da nove promene u kodu nisu izazvale nove greške i nisu narušile postojeće funkcionalnosti. Ovi procesi su od suštinskog značaja kako bi se obezbedila kvaliteta softvera i osigurala ispravna funkcionalnost u svakoj iteraciji razvoja.

  Opširnije


 • Load & Performance Testing

  Sistemi su pohvaljeni zbog svoje izdržljivosti, brzine odgovora i performansi koje ispunjavaju očekivanja korisnika. U današnjem konkurentskom okruženju, ne možete rizikovati da žrtvujete performanse i efikasnost. Quality House vam nudi najopsežniji proces testiranja performansi na tržištu, gde naši stručnjaci sa ISTQB® sertifikacijom vaš softver stavljaju na test kroz niz zahtevnih scenarija. Naš cilj je da osiguramo da vaš softver ispunjava najviše standarde u performansama i zadovoljava očekivanja korisnika u svakom trenutku.

  Opširnije


 • Acceptance Testing

  Acceptance Testing predstavlja završni korak u ciklusu testiranja softvera. Dok su ranija testiranja usmerena na otkrivanje defekata i grešaka, Acceptance Testing procenjuje spremnost sistema za implementaciju i upotrebu iz perspektive korisnika. Ovo testiranje se obično sprovodi u saradnji sa stvarnim korisnicima ili klijentima kako bi se osiguralo da softver zadovoljava njihove potrebe i zahteve pre nego što bude pušten u produkciju. Acceptance Testing je ključno kako bi se obezbedilo da softver bude potpuno spreman za stvarnu upotrebu i da nema nedostataka koji bi mogli negativno uticati na korisničko iskustvo.

  Opširnije