Prošla su vremena kada su se telekomunikacione kompanije takmičile jedna protiv druge kako bi ponudile najprivlačnije pakete za telefon, internet i televiziju. Tehnološki napredak je iznivelisao konkurenciju u osnovnim uslugama, ali je otvorio nove mogućnosti i perspektive. Sada se telekomunikacije nalaze u potpuno novoj trci da prošire svoje portfolije softverskih proizvoda i razviju zaista jedinstven proizvod kako bi privukli i zadržali korisnike.

Oslonite se na Quality House za dugoročno partnerstvo, savetodavne usluge i testiranje kako biste stekli prednost nad svojim direktnim konkurentima.

Specifičnosti industrije

Telekomunikaciona industrija se izdvaja po velikim razmerama. Govorimo o ambicioznim projektima čiji obim retko kada ostaje nepromenjen, već se povremeno menja. Ne postoje unapred definisani rokovi, a saradnja sa telekomunikacionim kompanijama zahteva efikasan timski rad i posvećene stručnjake i resurse tokom produženih vremenskih perioda. S obzirom na dugoročnu prirodu posla, Quality House je poznat ne samo po pružanju usluga testiranja, već i kao savetnik i konsultant za unapređenje radnih procesa klijenata.


Industrijsko znanje

Quality House već više od 5 godina sarađuje sa dve najveće telekomunikacione kompanije u Bugarskoj. Najvažnija veština koju smo stekli tokom ovog vremena je prilagođavanje naših radnih procesa kako bi odgovarali zahtevima naših klijenata za obavljanje više zadataka. Radimo na brojnim projektima istovremeno i morali smo konstantno prilagođavati prioritete kako bismo zadovoljili naše klijente i ispoštovali njihove rokove i zahteve za hitno testiranje. Ono što smo postigli tokom ovih godina obuhvata testiranje uređaja čija je performansa bila testirana samo lokalno, pa sve do pružanja visokog nivoa saveta i konsultacija.

Benefiti

  • Stručnost: Izvrsno kvalifikovan tim koji je radio u svim vodećim industrijama.
  • Skalabilnost: Skalabilnost timova prilagodljiva radu na vašem proizvodu.
  • Prilagodljivost: Članovi tima su vešti u prebacivanju između velikog broja projekata s kratkim rokovima koji su tipični za telecom partnerstva.
  • Dugoročno partnerstvo: Ljudski i tehnički resursi za stabilan rad u godinama koje dolaze.
  • Efikasnost troškova: Cene se određuju na osnovu obima projekta i trajanja. Plaćanja se vrše mesečno.
  • Brz početak: Brza reakcija na upite, s ekspertima spremnim da počnu za samo X dana