Kontinuirana tehnološka sofisticiranost i promenljive potrebe korisnika postavljaju veće zahteve pred današnja softverska rešenja. Softver i platforme moraju integrisati više funkcionalnosti i izvršavati sve kompleksnije zadatke bez grešaka. Ovaj pritisak na performanse i integraciju sistema stvara povoljno okruženje za greške i probleme koji narušavaju korisničko iskustvo i mogu narušiti ugled kompanija.

Ne prepuštajte svoje funkcionalnosti slučaju. Investirajte u funkcionalno testiranje koje proverava funkcionalnost pojedinih komponenata, sistemsku funkcionalnost i integraciju sistema kako bi sve funkcionalne zahteve ispunili do najsitnijih detalja. Quality House će se pobrinuti da vaš proizvod ispunjava svaki pojedinačan funkcionalni zahtev.


Naši ISTQB® sertifikovani stručnjaci imaju iskustvo sa oba pristupa funkcionalnom testiranju:

Na osnovu zahteva: Stručnjaci kompanije Quality House kreiraju test slučajeve nakon detaljnog proučavanja specifikacija vaših zahteva.

Na osnovu poslovnih procesa: Ovde je cilj kreirati test scenarija na osnovu korisničkih definisanih situacija i stoga bi trebali simulirati poslovne procese.
U celini, funkcionalno testiranje se primenjuje tokom svakog razvojnog ciklusa, a Quality House je dobro upućen u Agile i Sekvencijalne procese kako bi stvorio prilagođenu strategiju koja će odgovarati specifikacijama projekta, vremenskim ograničenjima i glavnim ciljevima.

Quality House se ponosi time što je usredsređen na klijenta i prilagođava se načinu na koji radite. Nijedan projekat nije previše komplikovan ili jednostavan za naše stručnjake. Imate nekoliko opcija za zahtevanje funkcionalnog testiranja putem usluge Dedicated Team za projekte sa ambicioznim obimom i nedefinisanim rokovima, do fleksibilnih Time & Material planova prilagođenih manjim projektima ili nepredviđenim radnim opterećenjima koja ne možete da izvršite sami.