Od 2004. godine pomažemo u poboljšanju kvaliteta softvera. Nakon što smo osvojili Bugarsko tržište sa kancelarijama u Sofiji i Plovdivu, Quality House - ‘Vaš partner u testiranju’ je odlučio da osvoji i ostatak Evrope počevši od novootvorene kancelarije u Novom Sadu u Srbiji.

Quality House deluje kao prirodni produžetak vaših internih QA timova, ili ukoliko ih nemate, gradimo potpuno nove QA timove, i modeliramo naš rad tako da odgovara vašim potrebama u potpunosti. Naši strucnjaci imaju opremu i znanje kako da poboljšaju performanse rada vaše kompanije i ostvare uspeh vaših proizvoda. Fleksibilnost i savremenost su naš cilj pri svakom projektu.
18
80+
3
250+
Uvek je dobro imati još jedno stanovište i drugačiju perspektivu. Quality House će uraditi objektivan pregled Vašeg trenutnog procesa testiranja i preporučiti adekvatne alate, tehnologije i mere za postizanje veće efikasnosti testiranja.

Quality House je vodeći akreditovani centar za ISTQB® treninge u jugoistočnoj Evropi. Imamo blisku saradnju sa ISTQB® organizacijom i nudimo sve ISTQB® sertifikovane kurseve. Takođe, akreditovani smo za održavanje Certified Professional Requirements Engineering (CPRE) – Foundation Level kurseva.

Šta nas izdvaja

Sve naše usluge, od testiranja, konsaltinga i procene do outsourcing usluga i preporuka alata za automatizaciju, dodaju vrednost razvoju Vaše kompanije, kroz detaljno razumevanje vašeg poslovanja i uz potvrdu efikasnosti naših pruženih usluga.

Kako bi se osiguralo pravovremeno puštanje proizvoda na tržište i smanjili troškovi na svim poljima, potrebno je krenuti od vrha, od planiranja i implementiranja poslovnih odluka.

Mi pronalazimo kritične tačke vaših aplikacija i njih prve rešavamo. Kada je to rešeno, projekat je spreman i pre nego što mislite!

Adaptacijom strategija i metodologija, omogućavamo Vam da pokrijete što više posla za što kraće vreme. Dobra stvar je što plaćate samo vreme provedeno u radu na Vašem projektu.